top of page

Kvinneaktivistenes Lørdagsverksted

Her kommer snart programmet for 2023

22.10.2022: Lesbisk kamp er kvinnekamp!

Kom og hør om dine formødre. Inge Ås var med fra starten, og tar utgangspunkt i 70-talls parolen "Lesbiske er en viktig og virkelig del av kvinnebevegelsen".

Velkommen til et foredrag om bakgrunnen for Lesbiske feminister, kampen for lesbisk synliggjøring og kvinnekamp. Vi får innblikk i lesbiske feministers kreative aksjoner, trykkeri, teater og musikk og hvilke kamper de måtte ta for egen synlighet. Usynliggjort av de fleste i samfunnet, angrepet av deler av venstresiden i tillegg til motstanden som kom fra menn i homo- og fra deler av kvinnebevegelsen på 70-80-tallet.

Inge Ås er kunstner, forfatter og kvinneaktivist og var med fra den spede begynnelse av Nyfeministene i 1970. Hun var pådriver i opprettelsen av både Kvinnehuset i Rådhusgata 2 og Kvinneverkstedet SFINXA. Hun tok initiativ til Kvinnebevegelsens Arkiv og er forfatter av sakprosa-/kunstboka «Vi spiste, sov og drakk feminisme» utgitt høsten 2020.

Det serveres kaffe. Åpent for alle. Velkommen til Boksen på Kulturhuset.

10.09.2022: Foredrag om Lov om endring av juridisk kjønn.

Kvinneaktivistene Oslo inviterer til det første i rekken av våre Lørdagsverksted;
denne lørdagen kommer Marit Halvorsen for å holde et foredrag om Lov om endring av juridisk kjønn.

Hvilke utfordringer står vi i etter innføringen av denne loven, hvordan kan disse løses og er det mulig den virker mot sin hensikt? Lov om endring av juridisk kjønn ble vedtatt og satt i kraft svært raskt, noe som preger forarbeidene til loven. Dette har ført til noen til nå uløste rettsspørsmål, blant annet hvordan bestemmelser om trakasserende ytringer og diskriminering bør anvendes og hva «kjønn» nå skal bety ellers i vår lovgivning. Lovens forhistorie legger opp til en sammenblanding av spørsmål om juridisk skifte av kjønn og behandling for kjønnsdysfori bl.a. gjennom begrunnelse for aldersgrenser. Det som i grunnen er to forskjellige problemstillinger, blir dermed knyttet sammen.
Videre er det en diskusjon om hvorvidt loven på noen områder står i konflikt med kvinners rettigheter.

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun underviser bl.a. i yrkesetikk, rettshistorie, fast eiendoms rettsforhold og velferdsrett.
Marit Halvorsen har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hun er tilknyttet forskergruppen "Rett, samfunn og historisk endring" under Det juridiske fakultet i Oslo.

Hun er nylig aktuell med denne artikkelen: https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/lor.61.3.4

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Det serveres kaffe. Velkommen til Boksen på Kulturhuset!

bottom of page