top of page

Kvinneaktivistenes Lørdagsverksted høsten 2023

Om kjønnsdysfori og detransisjon
16. september kl.13.00-15.00
NB: Lørdagsverkstedet er flyttet til "Sentralen" - Øvre Slottsgate 3, Oslo

 

Emilie Köhler og Alexander Linkowski kommer til Kvinneaktivistenes lørdagsverksted.

Antallet personer som identifiserer seg som transpersoner har økt de siste årene, og det har også antallet personer som mottar kjønnsbekreftende behandling. Samtidig har flere personer stått frem i offentligheten og fortalt at de angrer på den irreversible kjønnsbekreftende behandlingen de har gjennomgått.

Emelie Köhler vil snakke om hva vi kan lære av detranserfaringer. Hun driver https://www.detransinfo.se/ som har vært og er viktig for å opplyse om situasjonen til de som angrer å ha startet medisinsk behandling med hormoner og ofte også kirurgi for sin kjønnsdysfori. I motsetning til inntrykk fra mediene, vokser denne gruppen over hele verden.
Alexander Linkowski er en av de første åpne detransisjonerte i Norge, og mange har sett hans ærlige video om sin bakgrunn. Han jobber nå med å starte en organisasjon.

Begge vil svare på spørsmål fra salen etter foredragene.

Støttet av Velferdsetaten i Oslo Kommune under "tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring"

Folkemord og fornektelse sett i et kvinneperspektiv
23. september kl.13.00-15.00

Sted: "Boksen" i Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Karoline Frogner er forfatter og filmskaper, og har lang fartstid som filmskaper. Hun har også kjent på kroppen hvordan kvinnelige filmskapere ofte står i motvind. Selv har hun laget flere prisbelønte filmer; blant annet «Mørketid» fra nazistenes kvinneleir Ravensbruck og «Tadra, i går ble jeg tater».

 

Her er linker til filmer som man kan se før møtet, hvis man vil vite mer.

https://vimeo.com/104347890/ad7c42d1d7

https://vimeo.com/332971214

https://vimeo.com/integritetfilm

 

Det blir foredrag, film og samtale.

Støttet av Velferdsetaten i Oslo Kommune under "tilskudd til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring"

Tidligere lørdagsverksteder 2022

22.10.2022: Lesbisk kamp er kvinnekamp!

Kom og hør om dine formødre. Inge Ås var med fra starten, og tar utgangspunkt i 70-talls parolen "Lesbiske er en viktig og virkelig del av kvinnebevegelsen".

Velkommen til et foredrag om bakgrunnen for Lesbiske feminister, kampen for lesbisk synliggjøring og kvinnekamp. Vi får innblikk i lesbiske feministers kreative aksjoner, trykkeri, teater og musikk og hvilke kamper de måtte ta for egen synlighet. Usynliggjort av de fleste i samfunnet, angrepet av deler av venstresiden i tillegg til motstanden som kom fra menn i homo- og fra deler av kvinnebevegelsen på 70-80-tallet.

Inge Ås er kunstner, forfatter og kvinneaktivist og var med fra den spede begynnelse av Nyfeministene i 1970. Hun var pådriver i opprettelsen av både Kvinnehuset i Rådhusgata 2 og Kvinneverkstedet SFINXA. Hun tok initiativ til Kvinnebevegelsens Arkiv og er forfatter av sakprosa-/kunstboka «Vi spiste, sov og drakk feminisme» utgitt høsten 2020.

Det serveres kaffe. Åpent for alle. Velkommen til Boksen på Kulturhuset.

10.09.2022: Foredrag om Lov om endring av juridisk kjønn.

Kvinneaktivistene Oslo inviterer til det første i rekken av våre Lørdagsverksted;
denne lørdagen kommer Marit Halvorsen for å holde et foredrag om Lov om endring av juridisk kjønn.

Hvilke utfordringer står vi i etter innføringen av denne loven, hvordan kan disse løses og er det mulig den virker mot sin hensikt? Lov om endring av juridisk kjønn ble vedtatt og satt i kraft svært raskt, noe som preger forarbeidene til loven. Dette har ført til noen til nå uløste rettsspørsmål, blant annet hvordan bestemmelser om trakasserende ytringer og diskriminering bør anvendes og hva «kjønn» nå skal bety ellers i vår lovgivning. Lovens forhistorie legger opp til en sammenblanding av spørsmål om juridisk skifte av kjønn og behandling for kjønnsdysfori bl.a. gjennom begrunnelse for aldersgrenser. Det som i grunnen er to forskjellige problemstillinger, blir dermed knyttet sammen.
Videre er det en diskusjon om hvorvidt loven på noen områder står i konflikt med kvinners rettigheter.

Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun underviser bl.a. i yrkesetikk, rettshistorie, fast eiendoms rettsforhold og velferdsrett.
Marit Halvorsen har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner, og særlig i skjæringspunktet mellom jus og etikk. Hun er tilknyttet forskergruppen "Rett, samfunn og historisk endring" under Det juridiske fakultet i Oslo.

Hun er nylig aktuell med denne artikkelen: https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/lor.61.3.4

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Det serveres kaffe. Velkommen til Boksen på Kulturhuset!

bottom of page