top of page

Vi kjemper for full kvinnefrigjøring

Med Kvinnesak mener vi alt som hindrer eller muliggjør kvinners frigjøring

 

Vi kjemper mot surrogati

Mot porno og prostitusjon

For sexkjøpslov

Vi mener at vold mot kvinner er et globalt samfunnsproblem.

Og at lesbisk kamp er kvinnekamp.
 

bottom of page